Afspraak plannen

Klachten kunnen online worden ingediend, maar je kunt ook een afspraak maken. 

Omdat Consumenten Belangen Curaçao geen overheidssubsidie heeft aangevraagd - onafhankelijk zijn en blijven - vragen wij een bijdrage per klacht. Je kunt ook een afspraak maken voor advies, daarvoor berekenen wij Naf 50,00. Als je tijdens het gesprek besluit een klacht in te dienen wordt de totaalprijs voor advies + klacht Naf 150,00.

Je steunt daarmee ons werk zodat wij kunnen zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt.