Consumenten Belangen Curaçao No Go bij

NO GO bij......

Consumenten Belangen Curaçao lost nagenoeg alle consumentenklachten op. Meestal goedschiks en snel. Bij sommige klachten duurt de afhandeling langer, maar ook deze klachten worden uiteindelijk opgelost.

Echter sommige bedrijven houden zich niet aan de consumentenwet en behandelen hun klanten schandalig. Consumenten Belangen Curaçao probeert ook deze klachten altijd op een nette manier op te lossen. Als echter het betreffende bedrijf halsstarrig blijft volhouden én onze cliënten op een schandalige manier behandelt, moeten we andere, rigoureuze maatregelen nemen.

Deze bedrijven plaatsen wij in onze rubriek NO GO bij.... om consumenten te waarschuwen tegen de praktijken van deze bedrijven.