NO GO bij Blokkenfabriek Balentina

Een cliënt bestelde bij Blokkenfabriek Balentina 2475 klinkers 'Nuance'. Cliënt betaalde de helft van het totaalbedrag en de volgende dag de tweede helft. Twee dagen later werd cliënt gebeld door Balentina, dat ze een fout hadden gemaakt en of cliënt maar even ruim Naf 700 wilde bijbetalen en dat Balentina anders de koopovereenkomst zou ontbinden en het bedrag zou terugbetalen. Cliënt weigerde dit omdat a) de koopovereenkomst reeds was gesloten en b) omdat elders deze klinkers dezelfde prijs waren, maar niet op voorraad. Balentina werd boos en schreeuwde dat hij 24 uur bedenktijd had, en als cliënt niet bijbetaalde, hij minder klinkers zou leveren. Op dinsdag ging cliënt opnieuw naar Balentina en bood aan om Naf 500 bij te betalen als in ruil daarvoor Balentina een vrachtwagen zand zou leveren t.w.v. Naf 175. Ook dit weigerde Balentina en de klinkers werden niet geleverd op de afgesproken dag.

Daarop schakelde cliënt Consumenten Belangen Curaçao in, die Blokkenfabriek Balentina sommeerde de volledige bestelling van 2475 klinkers Nuance te leveren. Balentina schakelde onmiddellijk een advocaat in die cliënt verzocht om toch de ruim Naf 700 bij te betalen. Nu cliënt reeds een zeer ruimhartig compromis had voorgesteld, weigerde cliënt dit nogmaals.

Uiteindelijk kwam Blokkenfabriek Balentina klinkers leveren, maar dit bleken niet de door cliënt bestelde klinkers (foto links 'Nuance' - foto rechts 'Marble'). Cliënt stuurde de klinkers dus terug. Consumenten Belangen Curaçao sommeerde Blokkenfabriek Balentina nogmaals de door cliënt bestelde klinkers Nuance te leveren, maar Balentina gaf geen gehoor. Cliënt ging bij een andere blokkenfabriek kijken of daar de klinkers Nuance wel op voorraad waren. Daar werd hem verteld dat Balentina bij deze firma 2475 klinkers had gekocht, niet de Nuance, maar de klinkers Marble. Dit waren dus de klinkers die Balentina had geprobeerd te leveren.

Nu Blokkenfabriek Balentina nog steeds niet heeft geleverd, heeft Consumenten Belangen Curaçao Balentina gesommeerd om het bedrag van de bestelling terug te storten aan cliënt. Tot op heden heeft Blokkenfabriek Balentina niet geleverd en ook de betaling niet overgemaakt aan cliënt.

 

UPDATE 1: Advocaat van Blokkenfabriek Balentina mailde dat Balentina "de onnodige kosten" in rekening zal brengen op de terugbetaling (bedoeld werd de inkoop door Balentina van de Marble klinkers die niet de klinkers waren die cliënt heeft besteld).

UPDATE 2: Blokkenfabriek Balentina heeft de aankoopsom niet terugbetaald; bijgestaan door Consumenten Belangen Curaçao heeft cliënt nu een juridische procedure aangespannen tegen Balentina.

UPDATE 3 - VONNIS 19-01-2023: Cliënt heeft de juridische procedure tegen Blokkenfabriek Balentina gewonnen.