Links

Door middel van het verrichten van onafhankelijk en objectief onderzoek van een kwalitatief hoogwaardig niveau, bevordert de Ombudsman op evenwichtige wijze de integriteit, effectiviteit, transparantie en verantwoordelijkheid van en binnen de publieke sector.


De FTAC onderzoekt klachten van consumenten en ondernemingen die last hebben van concurrentievervalsing door kartels en misbruik van machtspositie. Ook mogelijke overtredingen van de meldingsverplichting van concentraties kunnen gemeld worden bij de FTAC.


Het rechtmatig en doelmatig functioneren van de overheid, overheidsinstellingen en organisaties te bevorderen/versterken door de Staten, de overheid en de samenleving over dit functioneren te informeren en adviseren en zodoende de publieke verantwoording te verbeteren.


We represent the general interests of business and industry and have been providing leadership to private enterprise during more than a century.


Gids voor het eiland Curaçao met nieuws, events en handige adressen.