Papiamentu

        English

Woekerrente op leningen

Consumenten Belangen Curaçao heeft geconstateerd dat bij een aantal kredietverstrekkers (winkels die krediet verstrekken, financieringsmaatschappijen) hoge tot zeer hoge rentes worden berekend. Ook zijn deze bedrijven vaak niet duidelijk in hun communicatie hierover. De Centrale Bank van Curaçao geeft vergunningen uit met regelgeving waaraan deze bedrijven zich moeten houden. Ook de maximale rente op leningen/kredieten is door de CBCS vastgesteld.

Heb jij ook een lening waarop een hoge rente wordt berekend of is de renteberekening niet duidelijk? Laat ons jouw contract nakijken! Mail naar info@consumentenbelangen.com met je contract als bijlage (uiteraard zullen wij jouw gegevens vertrouwelijk behandelen).

Koelkast op krediet, wat mag en wat niet?!

 

Auteur: Mr. David Doornbos

"Bij het aangaan van een lening hebben bedrijven en personen een grote vrijheid om onderling af te spreken welke rente over de lening verschuldigd is. Er is in Curaçao geen wetgeving die bepaalt wat de maximale rente op een lening mag zijn. Maar er zijn wel grenzen: een zeer hoog rentepercentage kan in strijd zijn met de goede zeden. De vraag is: wanneer is rente te hoog?

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft zich recent uitgelaten over de maximale rentepercentages bij leningen aan consumenten"...... Lees het gehele artikel

Klacht over woekerrente?