Papiamentu

        English

Waarborgsom

Voor veel zaken moet je een waarborgsom betalen. Denk aan de waarborgsom bij een huurhuis, huurauto etc. Aqualectra eist een waarborgsom als je je aanmeldt voor (vaste meter) stroom.

Huurhuis
Als je een huis huurt moet je bijna in alle gevallen een waarborgsom betalen, meestal 1 of 2 maanden huur. De waarborgsom terugkrijgen na het beëindigen van het huurcontract is vaak een groot probleem op Curaçao. Procederen is een langdurig en kostbaar proces, en ook als je de procedure wint, wordt de waarborg niet automatisch terugbetaald. Wil de verhuurder na het vonnis niet vrijwillig betalen (termijn is 14 dagen), dan moet je alsnog beslag gaan leggen (ook een dure procedure), en "van een kale kip......". Vaak wordt aangenomen dat je dan kunt aankloppen bij de Huurcommissie, maar de Huurcommissie treedt niet op als het gaat om waarborgsommen.

 • Als je via een makelaar huurt, eis dan dat de waarborgsom aan de makelaar wordt betaald. 

 • Maak voordat je het huurcontract tekent foto's (buiten en binnen) van het gehele huis en laat deze meenemen als bijlagen bij het huurcontract of "deponeer" ze bij de makelaar. Documenteer eventuele gebreken goed.

 • Maak een inventarislijst van alle aanwezige apparatuur en eventuele meubels (ook een bijlage bij het huurcontract). Denk ook aan airco's.

 • Vaak wordt in het huurcontract bepaald dat de huurder de airco's moet laten servicen. Vraag om een bewijs van de laatste servicebeurt.

 • Hetzelfde geldt voor een beerput. Wanneer voor het laatst geleegd?

 • Probeer in het huurcontract te laten vastleggen dat de waarborgsom geldt als "de laatste maand(en) huur". Dit zal meestal niet slagen, maar niet geprobeerd.....

 • Maak aan het einde van het huurcontract (vóór de eindcontrole) opnieuw foto's van het lege huis en dateer deze, zodat niet na de eindcontrole allerlei "gebreken" kunnen worden aangevoerd als reden om de waarborgsom niet of niet geheel terug te betalen.

 • Als je via een makelaar huurt, eis dan dat de waarborgsom aan de makelaar wordt betaald. 

 • Maak voordat je het huurcontract tekent foto's (buiten en binnen) van het gehele huis en laat deze meenemen als bijlagen bij het huurcontract of "deponeer" ze bij de makelaar. Documenteer eventuele gebreken goed.

 • Maak een inventarislijst van alle aanwezige apparatuur en eventuele meubels (ook een bijlage bij het huurcontract). Denk ook aan airco's.

 • Vaak wordt in het huurcontract bepaald dat de huurder de airco's moet laten servicen. Vraag om een bewijs van de laatste servicebeurt.

 • Hetzelfde geldt voor een beerput. Wanneer voor het laatst geleegd?

 • Probeer in het huurcontract te laten vastleggen dat de waarborgsom geldt als "de laatste maand(en) huur". Dit zal meestal niet slagen, maar niet geprobeerd.....

 • Maak aan het einde van het huurcontract (vóór de eindcontrole) opnieuw foto's van het lege huis en dateer deze, zodat niet na de eindcontrole allerlei "gebreken" kunnen worden aangevoerd als reden om de waarborgsom niet of niet geheel terug te betalen.

Huurauto
 • Maak foto's van de huurauto en laat eventuele reeds bestaande schades opnemen in het huurcontract.
 • Meld technische gebreken zo snel mogelijk. 

Aqualectra

Als het leveringscontract stopt moet Aqualectra je waarborgsom terugbetalen. Onze ervaring is dat dit niet automatisch gebeurt.

 • Als je bij Aqualectra het leveringscontract stopzet, vraag dan om terugbetaling van je waarborgsom na de eindafrekening en vraag naar de termijn waarop dat gebeurt.

Problemen met terugbetaling van je waarborgsom?