Dutch

 

        Papiamentu

Usurious interest on loans

Consumer Interests Curaçao has established that high to very high interest rates are charged at a number of lenders (shops that provide credit, financing companies). These companies are also often not clear in their communication about this. The Central Bank of Curaçao issues permits with regulations that these companies must adhere to. The maximum interest on loans / credits has also been set by the CBCS.

 

Do you also have a loan on which a high interest rate is calculated or is the interest calculation unclear? Let us check your contract! Mail to info@consumentenbelangen.com with your contract as an attachment (of course we will treat your data confidentially).

Koelkast op krediet, wat mag en wat niet?! (article in Dutch)

 

Auteur: Mr. David Doornbos

"Bij het aangaan van een lening hebben bedrijven en personen een grote vrijheid om onderling af te spreken welke rente over de lening verschuldigd is. Er is in Curaçao geen wetgeving die bepaalt wat de maximale rente op een lening mag zijn. Maar er zijn wel grenzen: een zeer hoog rentepercentage kan in strijd zijn met de goede zeden. De vraag is: wanneer is rente te hoog?

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft zich recent uitgelaten over de maximale rentepercentages bij leningen aan consumenten"...... Read the entire article (Dutch)

Complaint about usurious interest?